Majstrovské spevácke kurzy Petra Dvorského 2014 - VIII. ročník
/ seminár, workshop, záujmová aktivita, koncert

07. 07. 2014 - 17. 07. 2014 Spoločenské centrum na Kúpeľnom ostrove

Projekt majstrovských interpretačných speváckych kurzov garantuje Peter Dvorský, ktorý je nielen ich umeleckým riaditeľom, ale v rámci nich sa pedagogicky podieľa na výchove nových speváckych talentov. Mladí frekventanti kurzu pracujú v dvoch skupinách, ktoré vedú Peter Dvorský a Zlatica Livorová, vynikajúca pedagogička, ktorá pôsobila ako profesorka spevu na VŠMU v Bratislave. Vysokú kvalitu projektu potvrdzuje aj medzinárodné obsadenie frekventantov. Minulých úspešných ročníkov sa zúčastnili speváci z Kanady, Japonska, Holandska, Ukrajiny, Rakúska, Českej republiky i Slovenska. Tí sa popri kurzoch, prístupných pre verejnosť, prezentovali aj na večerných koncertoch. Frekventanti dostávajú na záver certifikát o aktívnom absolvovaní kurzu a jednotlivo vystúpia na záverečnom koncerte s orchestrom. Medzinárodné spevácke kurzy Petra Dvorského ako umelecky a hodnotovo významný projekt s medzinárodným dosahom sa v Piešťanoch stali tradíciou.

Usporiadateľ: Okša Production - Jaromír Okša

Newsletter
Detská knižnica