O Jalovskom cintoríne
/ prezentácia, beseda, pre deti

23. 05. 2014 o 10.00 h Centrum voľného času Drahovce

Prezentácia knihy Čierne zlato. Povesti z Hornonitria a jej rozhlasového spracovania za účasti autorov a vydavateľky. Povesť O jalovskom cintoríne je súčasťou unikátnej, doteraz nepoznanej zbierky z okolia Hornej Nitry, ktorá má rozprávkový charakter a vystupujú v nej popri historickým postavám rôzne fantastické bytosti. Kniha, ktorej autorom je Jozef Lenhart, vyšla vo vydavateľstve Trio Publishing s ilustráciami Rudolfa Cigánika.

Na rozhlasovom spracovaní sa podieľali:
Dramaturgia: Beata Panáková
Hudobná dramaturgia: Katarína Bielčíková
Zvuková realizácia: Stanislav Kaclík
Réžia: Milena Lukáčová
Interpret: Róbert Roth

Usporiadateľ: Mesto Piešťany, Mestská knižnica mesta Piešťany, RTVS

Newsletter
Detská knižnica