obrázok

Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny 2014
/ významné podujatie, atrakcia

06. 06. 2014 - 08. 06. 2014 Piešťany (Winterova ulica, Kúpeľný ostrov, Hudobný pavilón v parku, Harmony - Hudobný pavilón pri jazierkach)

23. ročník tradičného zahájenia letnej kúpeľnej sezóny.

Slávnosť s bohatým kultúrnym programom, ktorou sa už od roku 1992 oficiálne zahajuje letná kúpeľná sezóna v Piešťanoch. Koná sa pravidelne každý rok počas prvého júnového víkendu. Hlavný program prebieha tradične v sobotu počas celého dňa. Neodmysliteľnou súčasťou je slávnostné požehnanie prameňov na Kúpeľnom ostrove, sprievod mestom a oficiálne zahájenie pred Domom umenia. Od popoludnia až do neskorých večerných hodín prebieha množstvo vystúpení a koncertov v Hudobnom pavilóne v mestskom parku. Chýbať nemôžu ani stánky s občerstvením, remeselníckymi výrobkami, hračkami a podobne. Okrem hlavného programu prebieha počas tohto víkendu na území mesta i mnoho sprievodných podujatí.

Číslo ročníka
23

Usporiadateľ: Mesto Piešťany, Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a. s.

Newsletter
Detská knižnica