Art Music Orchestra a Jana Hubinská

Typ podujatia
koncert

Dátum, čas a miesto konania
08. 06. 2014 o 16.00 h | Hudobný pavilón v parku

UsporiadateľMesto Piešťany
Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a. s.

Popis
Vystúpenie Art Music Orchestra a Jany Hubinskej v rámci Otvorenia letnej kúpeľnej sezóny 2014.

Newsletter
Detská knižnica