Historicko-umelecká spoločnosť Bojník

Typ podujatia
tanec

Dátum, čas a miesto konania
07. 06. 2014 o 14.00 h | Hudobný pavilón v parku

UsporiadateľMesto Piešťany
Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a. s.

Popis
Historické tance v podaní historicko-umeleckej spoločnosti Bojník.

Newsletter
Detská knižnica