obrázok

Nagyová Veronika (1989)

Typ autority
Novinárka, scenáristka, autorka rozhlasových hier

Životopis
Narodila sa v Bratislave, dva roky štúdia strávila v Barcelone, kde v roku 2008 aj zmaturovala. Po návrate na Slovensko vyštudovala Paneurópsku vysokú školu v Bratislave so zameraním na masmediálnu a marketingovú komunikáciu. Počas štúdia sa venovala písaniu reportáží, PR článkov pre OZ Jumping Joe, okrem toho pracovala na TV seriálových projektoch v asistentských funkciách ako napr. „Rádio“ či „Záchranný systém“. V roku 2012 pre Slovenský rozhlas napísala pôvodnú rozhlasovú hru Pastierik a kráľ škriatkov na motívy ľudových rozprávok a v roku 2013 hru pre mládež. V súčasnosti sa venuje písaniu seriálových námetov, rovnako stále spolupracujem s OZ Jumping Joe a venuje sa tvorbe ich PR článkov. Žije v Bratislave.

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica