obrázok

Muchovo kvarteto
/ koncert

05. 07. 2014 o 19.00 h Kostol sv. Cyrila a Metoda v Piešťanoch

P r o g r a m

Úvodné slovo: vdp. Mgr. Jozef Gallovič, správca farnosti

W. A. Mozart (1756 – 1791)
Divertimento F dur KV 138
Allegro – Andante – Presto

A. Dvořák (1841 – 1904)
Sláčikové kvarteto č. 12 F dur, op. 96 „americké“
Allegro ma non troppo – Lento – Molto vivace – Finale: vivace ma non troppo

M. Ravel (1875 - 1937)
Bolero, op. 81 v úprave pre sláčikové kvarteto

I. Zeljenka (1932 – 2007)
Musica Slovaca

***
Muchovo kvarteto
Juraj Tomka – husle,
Andrej Baran – husle,
Veronika Prokešová – viola,
Pavol Mucha – violončelo

Muchovo kvarteto vzniklo v roku 2003 na pôde Konzervatória v Bratislave a patrí k najsľubnejším mladým komorným telesám na Slovensku. Prvým učiteľom kvarteta bol Stanislav Mucha, otec violončelistu Pavla Muchu a primárius Moyzesovho kvarteta, ktoré za svojich študentských čias nieslo názov „Muchovo kvarteto“. Členovia dnešného Muchovho kvarteta študujú komornú hudbu na Universität für Musik und Kunst vo Viedni u Johannesa Meissla, a taktiež na VŠMU v Bratislave v triede Jána Slávika.

Usporiadateľ: Mesto Piešťany

Súvisiace akcie

Newsletter
Detská knižnica