Repčiak Tomáš (1972)

Typ autority
Autor

Životopis
Ako autor publikoval vo viacerých významných literárnych periodikách (Dielňa Nového slova, Dotyky, Literárny týždenník, Literárne kroky). Svojimi textami prispel do zborníkov Pánska jazda, Presýpacie more či Posúvanie. V Slovenskom rozhlase uviedol autorský rozhlasový kabaret Pánska jazda a zábavnú reláciu Vlak. Knižne debutoval zbierkou krátky humorných próz s názvom Zo života Karčiho Vešeľaka (2013), nasledovali básnické zbierky Na krok od raja (2013), Robte cirkus! (2014), Na vydaj (2015) a Zobrané z PC (2018).

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica