O najkrajšie okno a balkón v kúpeľnom meste Piešťany 2014

obrázok

Typ podujatia
súťaž

Dátum, čas a miesto konania
01. 07. 2014 - 15. 08. 2014 | Piešťany

UsporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany
Piešťanské informačné centrum - Pribinova

Popis
XII. ročník súťaže O najkrajšie okno a balkón v kúpeľnom meste Piešťany.

Tipy na najkrajšie okná a balkóny môžete oznámiť na tel. čísle 033 / 771 96 21 - 2 alebo priamo v Piešťanskom informačnom centre, Pribinova 2, prípadne zaslať e-mailom na info@pic-piestany.sk.

Termín uzávierky súťaže je 15. augusta 2014.

Newsletter
Detská knižnica