obrázok

Dušová Petronela (1964)

Typ autority
Bábkoherečka, scenáristka

Životopis
Na DAMU v Prahe absolvovala odbor bábkoherectvo. Po ukončení štúdia účinkovala v Štátnom bábkovom divadle v Bratislave. Od roku 1980 pôsobí v oblasti samostatnej bábkovej tvorby pre deti. Vedie divadlo Teatro Neline. Nela Dušová spolupracuje s BIBIANOU, Medzinárodným domom umenia pre deti, s ktorou pripravila cyklus predstavení pre mentálne postihnuté a nepočujúce deti.

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica