Štreit Jindřich

obrázok

Typ autority
Fotograf, vysokoškolský pedagóg, kurátor, organizátor kultúrneho života

Životopis
Na Univerzite Palackého v Olomouci vyštudoval učiteľstvo výtvarnej výchovy pre 1. stupeň ZŠ. Istý čas vyučoval na základnej škole, potom absolvoval Školu výtvarnej fotografie v Brne. Od roku 1967 realizoval vyše 600 samostatných výstav v Európe i v zámorí. Od roku 1964 bol účastníkom vyše 300 výstav na štyroch kontinentoch a tiež participoval na mnohých medzinárodných dielňach a sympóziách. Od 70-tych rokov sa intenzívne venuje realizácii výstav iných umelcov doma aj v zahraničí. V rámci svojej pedagogickej činnosti okrem iného pre študentov pripravuje s kolegami z Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko – prírodovedeckejj fakulty Slezskej univerzity v Opave rôzne fotografické dielne a dlhodobé fotografické projekty mapujúce život v mestách i na dedinách. Vo svojej práci sa pravidelne venuje podpore humanitárnych a charitatívnych činností. Je členom mnohých umeleckých združení a spolkov.
Tvorba Jindřicha Štreita bola ocenená domácimi i zahraničnými oceneniami.

Zdroj: http://zivotopis.osobnosti.cz/jindrich-streit.php

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica