Kaneva Kapka (1978)

obrázok

Typ autority
Výtvarníčka

Životopis
Študovala na Výtvarnom gymnáziu a Národnej výtvarnej akadémii odbor Kniha a tlačová grafika. V r. 2006 vyhrala v súťaži Cite Internationale des Arts a získala tak prácu a pobyt v Paríži. Za diplomovú prácu získala cenu nadácie Otvorená spoločnosť. V r. 2008 obhájila svoju doktorandskú prácu, venovanú téme netradičných knižných vydaní pre deti. Tvorí v oblasti ilustrácie, knižného a grafického dizajnu, papierového modelárstva, maľby a koláže. Jej diela sa nachádzajú v zbierkach Bulharskej národnej galérie, galérií a súkromných zberateľov v Bulharsku, Francúzsku, Nemecku, Nórsku, Grécku, USA a i.

Zdroj: http://www.bulkis.sk

Newsletter
Detská knižnica