obrázok

Johanson Lars Olav (1919)

Narodený
06. 10. 1919, Helsinki

Pôsobnosť
Helsinki

Typ autority
Riaditeľ Združenia fínskych miest, čestný občan mesta Piešťany.

Citácia
Kronika mesta Piešťany, r. 1976

Životopis
Riaditeľ Združenia fínskych miest, ktorý sa pričinil o rozvoj partnerských vzťahov viacerých miest vo Fínsku s mestami v Československu. Čestné občianstvo mu bolo udelené dňa 2.9.1976. V Kronike mesta Piešťany je uvedené: „Rada Mestského národného výboru v Piešťanoch na schôdzi dňa 2. septembra 1976 udelila čestné občianstvo mesta Piešťany Lars Olovi Johansonovi narodenému 6. októbra 1919 v Helsinkách – Fínsko, riaditeľovi Združenia fínskych miest. Menovaný sa osobne pričinil o rozvoj družobných stykov viacerých miest vo Fínsku s mestami v Československu. Zaslúžil sa aj o ďalšie rozvíjanie a prehĺbenie priateľských stykov medzi národmi Československa a Fínska.“

Ocenenia
Čestný občan mesta Piešťany
Newsletter
Detská knižnica