Škamlová Katarína

Typ autority
Výtvarníčka, grafička

Životopis
Študentka Oddelenia voľnej grafiky a knižnej ilustrácie na Vysokej školy výtvarných umení
v Bratislave. Spoluautorka výstavy Illustration now.

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica