obrázok

Mgr. Lukáčová Milena

Typ autority
Rozhlasová režisérka a damaturgička

Životopis
Je členkou tímu režisérov a produkcie Literárno-dramatického centra RTVS.
Režisérsky alebo dramaturgicky sa podieľala napríklad na rozhlasových programoch Idem do školy (rozhlasový dokument ocenený v roku 2007 na Festivale rozhlasovej tvorby), Čítanie na pokračovanie, Bankinghouse Khuvich and.comp, Armagedon na Grbe, Pes baskervillský a na množstve ďalších.
Je držiteľkou výročnej ceny, ktorú udeľuje Literárny fond za rozhlasový cyklus Slovenské povesti a ďalšie programy. Jej prácu v roku 2008 ocenenil Literárny fond prémiou za realizáciu dvoch umeleckých pásiem o stredovekej ľúbostnej poézii Con Amore a K búrke sa schyľuje. Milena Lukáčová sa zaslúžila tiež o rozhlasové spracovanie knižky Jozefa Lenharta Čierne zlato (Povesti z Hornonitria) - súťažný titul ôsmeho ročníka festivalu rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe.

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica