Za krakovskú bránu
/ vychádzka

16. 09. 2014 o 10.00 h Za krakovskú bránu - súkromné etnografické múzeum

Náučná vychádzka do Súkromného etnografického múzea v Krakovanoch. Podujatie projektu Piešťanské vychádzky.

Usporiadateľ: Piešťanské informačné centrum - Pribinova 2

Finančná podpora podujatia: S finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja
Newsletter
Detská knižnica