obrázok

PhDr. Šrámek Petr, PhD. (1973)

Typ autority
Vysokoškolský pedagóg, redaktor, rozhlasový redaktor, editor

Životopis
Vyštudoval bohemistiku na FF UK. Absolvoval postgraduálne štúdium (PhD.) a začal prednášať českú literatúru. Od roku 2000 pracuje aj ako redaktor revue Souvislosti. Ako editor spolupracoval s vydavateľstvami Torst, Host a Prostor. Od oku 2002 je redaktorom popoludňajšieho Spektra, od roku 2004 aj rannej Mozaiky. Pre rozhlas pripravil program o K. H. Máchovi, alebo pásmo o časopise Světová literatura. Je editorom výberu poézie básnika Vladimíra Vokolka Lidské klubíčko (2014) a výberu Hrábky drápky odpadky – Krasohled české poezie pro děti 19. století (2012). Petr Šrámek zostavil výberovú zbierku poézie Jaroslava Vrchlického pre deti Začarovaný tatrmánek (2017), ktorú predstavil aj v piešťanskej knižnici. Koncom roka 2017 vyšla v Albatrose, v edícii "Stoletý kalendář" kniha Adolfa Heyduka Jako by tu tisíc dětí bylo s ilustráciami Vladimíra Kráľa, ktorú takisto Petr Šrámek zostavil.
Vyučuje dejiny českej literatúry na Katedre literární kultury a slavistiky Fakulty filozofické univerzity Pardubice.

Zdroj: http://www.databazeknih.cz/zivotopis/petr-sramek-10734

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica