Holasová Aneta Františka (1985)

obrázok

Typ autority
Ilustrátor, autorka, ilustrátorka

Životopis
Vyštudovala Fakultu umenia a designu, odbor ilustrácia na ZČU v Plzni. Rada pracuje akvarelom. Zo všetkého najradšej maľuje ilustrácie pre deti. Vo voľnom čase sa venuje grafike.
Za knihu Lumír včelaří získala Zlatú stuhu 2014. V roku 2016 vydala ďalšiu knihu: Pohádka o Ipsíkovi aneb Jak se lýkožrouti naučili psát.

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica