obrázok

Vydavateľstvo Buvik, s. r. o.

Kategórie
vydavateľstvá

Adresa
P. O. BOX 18,
Bratislava
814 99

šéfredaktorka, Števková Mária
Tel.: +421 2 544 160 92, +421 904 673 356
E-mail: buvik@buvik.sk

Buvik - malý panáčik v modrej kombinéze a modrom cylindríku, ktorý pochádza z rozprávky a rozprávky rozdáva, je symbolom vydavateľstva. Narodil sa 1. septembra 1991 s ambíciami stať sa špecializovaným vydavateľstvom najmenších detí a začínajúcich čitateľov. Zameriava sa na vydávanie umelecky hodnotných diel pôvodnej literatúry, vydáva diela klasických i súčasných spisovateľov. Knihy zo zlatého fondu detskej literatúry ilustrujú vynikajúci ilustrátori pre deti. Vydáva veľa kníh poézie pre deti na rozvíjanie fantázie a celého bohatstva materinskej reči, klasické i autorské rozprávky, príbehy a rozprávky zo života detí, rozprávky o zvieratkách, bájky, povesti a báje, životopisy slávnych osobností.

V roku 1994 pripravil jedinečný projekt pre deti s poruchami sluchu, obrázkovú čítanku Päť prštekov na ruke. Slovenská televízia podľa nej nakrútila 100 minutovú videokazetu. Vydavateľstvo Buvik v spolupráci s PSS vydalo plagát s medzinárodnou prstovou abecedou na vzájomnú komunikáciu zdravých a nepočujúcich detí. Nadväzuje kontakty s najlepšími tvorivými kultúrnymi inštitúciami v rozličných mestách Slovenska: Piešťany, Martin, Vrútky, Žilina, Trnava, Senica, Pezinok, Trenčín, Nitra, Trebišov a v ich galériách, múzeách, knižniciach organizuje výstavy kníh a originálov najlepších ilustrátorov svojich kníh, organizuje vorkšopy, stretnutia s deťmi a spisovateľmi a semináre pre učiteľov slovenského jazyka a pracovníkov knižníc.

V roku 2002 inicioval založenie neziskovej organizácie OSMIJANKO, celoslovenského čitateľského klubu. Jeho ambíciou je prebúdzať v deťoch pekný vzťah ku knihe od malička a v literárnej súťaži - Čítame s Osmijankom, pridaj sa aj ty - učiť deti obohacovať svoje detstvo o zážitky z kníh, intenzívne prežívať prvé čitateľské dobrodružstvá a povýšiť knihu na celoživotného priateľa.
BUVIK. Knihy z produkcie vydavateľstva získavajú vysoké ocenenia v medzinárodných i domácich súťažiach. Zápis na čestnú listinu IBBY získali Svetozár Mydlo, Oľga Bajusová a Dušan Kállay, Ján Uličiansky. V súťaži Najkrajšie knihy Slovenska získali vysoké ocenenie Oľga Bajusová, Ľuba Končeková-Veselá, Miroslav Cipár, Svetozár Mydlo, Daniel Hevier, Ján Uličiansky, Miroslav Válek, Ľuboslav Paľo, Peter Čisárik, Maja a Stano Dusíkovci. Zlaté jablko BIB 2001 a Plaketu BIB 2009 získala Jana Kiselová – Siteková

Kľúčové slová
vydavateľstvá, knihy, knihy pre deti
Newsletter
Detská knižnica