obrázok

Detský domov Piešťany - Mierová ul.

Kategórie
inštitúcie

Adresa
Mierová, 3
Piešťany
921 01


Tel.: 033 / 734 24 84, 0917 257 711

Občianske združenie vzniklo v máji 2005. Hlavnou myšlienkou a cieľom OZ je napomáhať deťom a mládeži v detskom domove, skvalitniť starostlivosť o zverené deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou.

V budove na Mierovej ulici existujú dve špecializované samostatné skupiny pre zdravotne ťažko postihnuté deti. Jedna skupina je ošetrovateľská, kde starostlivosť o ležiace ťažko postihnuté deti zabezpečuje šesť zdravotných sestier a jedna hlavná sestra. V druhej, opatrovateľskej skupine, denný aj nočný chod zabezpečujú dve vychovávateľky a tri opatrovateľky.

Kľúčové slová
detský domov, deti

Ukázať na mape

Newsletter
Detská knižnica