obrázok

60. Piešťanský festival
/ festival, koncert

30. 05. 2015 - 31. 07. 2015 Dom umenia Piešťany

60. ročník medzinárodného hudobného festivalu

Toto významné kultúrne a spoločenské podujatie prebieha v Piešťanoch každoročne bez prestávky už od roku 1955. Piešťanský festival je druhým najstarším hudobným festivalom našej novodobej histórie. Iniciátorom a zakladateľom festivalu bol prof. Eugen Suchoň, ktorý ho spolu so svojimi spolupracovníkmi pozdvihol už v prvých rokoch existencie na špičkovú európsku úroveň. Počas šiestich dekád na ňom účinkovali najvýznamnejšie hudobné domáce i zahraničné telesá a vynikajúci vokálni i inštrumentálni sólisti.

Vstupné:

ABONENTNÉ VSTUPENKY: PREDPREDAJ V POKLADNI v Dome umenia:
A TYP - 10 koncertov v cene 60,- € (všetky koncerty v Dome umenia)
B TYP - 5 koncertov v cene 40,- € (ľubovoľný výber na koncerty v Dome umenia)
Rezervacie vstupeniek, informácie: dom-umenia@slovanet.sk

alebo

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY - hotelové recepcie: nepretržite
Culture & Souvenirs v Danubius Health Spa Balnea: pondelok – piatok 8.00 – 13.00 h
Kongresové centrum – pokladňa: hodinu pred začiatkom programu
Rezervacie vstupeniek, informácie: centrum@spapiestany.sk

Usporiadateľ: Dom umenia Piešťany, Mesto Piešťany, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a. s.

Newsletter
Detská knižnica