obrázok

Fiala Michal

Typ autority
poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany

Životopis
Od roku 2014 poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany za iniciatívu Spoločne pre Piešťany. Konateľ Občianskeho združenia Sĺňava Piešťany.
Stál pri zrode tradícií upratovania Sĺňavy, bežeckých pretekov okolo jazera, rezbárskych sympózií, ale aj pri vzniku piešťanských značiek na bicykloch, sadení moruší, cyklozrazu, cyklorekordu. Spolupracuje s folklórnym súborom Žito a aktívny je aj v turistickom klube.
V marci 2011 mu primátor Piešťan Remo Cicutto udelil Cenu primátora za významný čin v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia (za rok 2010) - za projekt „Naše gesto pre čisté mesto“.

Odkazy

Ocenenia
Cena primátora mesta Piešťany za významný čin v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia (za rok 2010)
Newsletter
Detská knižnica