obrázok

Auxtová Ivana

Typ autority
Autor

Životopis
Autorka kníh: Červený vírus a kučeravý Sebastián, Záhady Raketovej ulice.
Knihu Červený vírus a kučeravý Sebastián napísala vo Švédsku, kde žije. Jej manžel, Jaroslav Auxt, je od 13. 2. 2013 mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR vo Švédskom kráľovstve.

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica