obrázok

TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC 2015
/ podpora čitania, beseda, prezentácia, informačná hodina, tvorivá dielňa, workshop, výstava, bábkové divadlo, pre deti

23. 03. 2015 - 28. 03. 2015 Mestská knižnica mesta Piešťany

Knižnice pre všetkých

16. ročník celoslovenského podujatia Slovenskej asociácie knižníc.

Číslo ročníka
16.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica