Vodnícky karneval
/ beseda, pre deti

20. 04. 2015 o 10.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Beseda so spisovateľom Júliusom Balcom a ilustrátorom Martinom Kellenbergerom.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Súvisiace akcie

Newsletter
Detská knižnica