ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK
/ festival, podpora čitania, významné podujatie, pre deti

Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe

Zázračný oriešok Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe je medzinárodný festival rozhlasových rozprávok, ktorý sa prvýkrát uskutočnil v Piešťanoch v roku 2001. Jeho hlavnými organizátormi sú RTVS, Mesto Piešťany a Mestská knižnica mesta Piešťany. Od roku 2002 sa festival koná každé dva roky s cieľom sprostredkovať blízke stretnutia detí s tvorcami rozprávok – autormi, ilustrátormi, hercami, režisérmi a ďalšími. V čase jeho trvania žijú rozprávkovými príbehmi celé Piešťany a mesto zapĺňajú najrôznejší knižní hrdinovia. Tradíciou je slávnostný otvárací sprievod ulicami, ktorého sa zúčastňujú deti prezlečené za svoje obľúbené literárne postavy.

Náplňou každého ročníka festivalu je súťažná prehliadka rozhlasových rozprávok, ktoré hodnotia dve poroty – odborná a detská. Rozprávky sú rozdelené do dvoch súťažných kategórií – monologická rozprávka a rozhlasová hra. Počas trvania festivalu sa pravidelne uskutočňujú viaceré sprievodné podujatia, ku ktorým patria besedy s tvorcami rozprávok, tvorivé dielne, dramatizácie literárnych predlôh, animácie príbehov a výstavy ilustrácií z kníh. Festival vždy prekračuje brány knižnice a zážitok z literatúry prináša aj do ulíc mesta, do priestorov materských a základných škôl aj do kultúrnych inštitúcií v meste a jeho okolí.

Na festivale sa okrem ocenení v hlavných kategóriách udeľujú aj zvláštne ceny. Tradičná Zvláštna cena RTVS za celoživotné dielo a výrazný vplyv na rozhlasovú dramatickú tvorbu pre deti a od roku 2014 aj Zvláštna cena Literárneho informačného centra za výrazný umelecký prínos v oblasti detskej tvorby. Autorom hlavných cien býva v každom ročníku iný, renomovaný slovenský výtvarník, ktorý zároveň zhotovuje aj grafickú podobu všetkých informačných a propagačných materiálov k festivalu.

Festival Zázračný oriešok Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe je piešťanskou tradíciou a jeho meno poznajú už aj v zahraničí. Práve počas májových dní sa tu stretávajú deti s dospelými, ktorých rozprávka fascinuje, bez ohľadu na to, že už dávno nevlastnia detský čitateľský preukaz. Aj vďaka týmto stretnutia dostávajú Piešťany v čase trvania festivalu zaslúžený prívlastok „rozprávkové“.

Usporiadateľ: Mesto Piešťany, Mestská knižnica mesta Piešťany, Rozhlas a televízia Slovenska

Newsletter
Detská knižnica