Súťaž v poézii žiakov ZŠ
/ súťaž, iné

05. 06. 2015 o 09.00 h Kultúrno spoločenské centrum Fontána

Usporiadateľ: Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany, Mesto Piešťany

Newsletter
Detská knižnica