obrázok

Krojované bábiky zo Slovenska - vernisáž
/ vernisáž

05. 06. 2015 o 16.30 h Kultúrno spoločenské centrum Fontána

Vernisáž výstavy krojovaných bábik z celého Slovenska

Usporiadateľ: Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany, Mesto Piešťany

Newsletter
Detská knižnica