Slávnostné Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny 2015
/ iné

06. 06. 2015 o 11.00 h Hudobný pavilón v parku

Slávnostné Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny 2015 v Hudobnom pavilóne v mestskom parku

Usporiadateľ: Mesto Piešťany, Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a. s.

Newsletter
Detská knižnica