obrázok

Čítajme si... 2015
/ podpora čitania, pre deti

18. 06. 2015 od 09.00 h do 15.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany

8. ročník najpočetnejšieho detského čitateľského maratónu.

V spolupráci s Linkou detskej istoty pri SV UNICEF.

Číslo ročníka
8.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Súvisiace akcie

Newsletter
Detská knižnica