Čítajme si... 2015

obrázok
Číslo ročníka
8.

Typ podujatia
podpora čitania, pre deti

Dátum, čas a miesto konania
18. 06. 2015 od 09.00 h do 15.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany

UsporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany

Popis
8. ročník najpočetnejšieho detského čitateľského maratónu.

V spolupráci s Linkou detskej istoty pri SV UNICEF.

Súvisiace akcie

Newsletter
Detská knižnica