Naozajstný škriatok Fidlibum osobne odhalí svoje tajomstvo!
/ divadelná dramatizácia, pre deti

04. 06. 2015 o 10.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Stretnutie s Halkou Marčekovou spojené s divadelnou dramatizáciou.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Súvisiace akcie

Newsletter
Detská knižnica