obrázok

O najkrajšie okno a balkón v kúpeľnom meste Piešťany 2015
/ súťaž

01. 06. 2015 - 15. 08. 2015 Piešťany

XIII. ročník tradičnej súťaže O najkrajšie okno a balkón v kúpeľnom meste Piešťany.

Tipy na najkrajšie okná a balkóny môžete oznámiť na tel. čísle 033 / 771 96 21 - 2 alebo priamo v Piešťanskom informačnom centre, Pribinova 2, prípadne zaslať e-mailom na info@pic-piestany.sk.

Termín uzávierky súťaže je 15. augusta 2015.

Usporiadateľ: Piešťanské informačné centrum - Pribinova, Mestská knižnica mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica