O najkrajší vianočný výklad
/ súťaž

Súťaž O najkrajší vianočný výklad je projekt s viac než desaťročnou tradíciou, ktorej cieľom je podpora estetizácie mesta. Súťaž každoročne v predvianočnom období vyhlasuje Piešťanské informačné centrum v spolupráci s Mestskou knižnicou mesta Piešťany a zapojiť sa do nej môžu všetky prevádzky na území mesta. Zo zozbieraných fotografií trojčlenná odborná porota vyberie tie, ktoré považuje za najkrajšie. Tri prevádzky, na ktorých sa porota zhodne, sa stávajú víťazmi. Nesúťaží sa o poradie, všetci víťazi sa umiestnia na rovnocennom „prvom“ mieste. Ceny bývajú víťazom udeľované na slávnostnom vyhodnotení v priestoroch Piešťanského informačného centra, ktoré sa koná vždy začiatkom januára v nasledujúcom kalendárnom roku. Účastníkov súťaže môže okrem vecných cien a diplomu motivovať aj zverejnenie výsledkov prostredníctvom lokálnych médií.

Usporiadateľ: Piešťanské informačné centrum - Pribinova 2, Mestská knižnica mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica