Ľudovít Štúr - život a pamätné miesta

obrázok

Typ podujatia
prezentácia, beseda, pre seniorov

Dátum, čas a miesto konania
30. 09. 2015 o 17.00 h | AkSen - Klub aktívnych seniorov

UsporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany

Popis
Prezentácia knižnej publikácie za účasti autorky Beáty Mihalkovičovej.

Súvisiace akcie

Súvisiace osobnosti

Newsletter
Detská knižnica