Myjava virtuálne - 3D virtuálna prehliadka, 3D webový portál
/ prezentácia, pre deti

24. 09. 2015 o 10.00 h Piešťanské informačné centrum - Pribinova 2

Prezentácia vzdelávania cez moderné informačné technológie. Podujatie pre 2. stupeň ZŠ.

Usporiadateľ: Piešťanské informačné centrum - Pribinova 2, Mestská knižnica mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica