Keď čítanie je čtení
/ zahraničná aktivita knižnice, podpora čitania

Mestská knižnica mesta Piešťany

Medzinárodný projekt na podporu čítania, ktorý mestská knižnica realizuje od roku 2008 v spolupráci s Českým centrom v Bratislave, Českou centrálou cestovného ruchu - CzechTourism Slovensko a ďalšími partnermi. Jeho cieľom je priblížiť potomkom českej národnostnej menšiny žijúcim v Piešťanoch a okolí, ako aj slovenským deťom rozličné žánre českej kultúry, a to prostredníctvom stretnutí so súčasnými autormi - literátmi a ilustrátormi, ale aj divadelných predstavení na motívy literárnych predlôh, výtvarných dielní so známymi ilustrátormi či zaujímavých výstav.
Touto cestou chceme zároveň prispieť k opätovnému zbližovaniu oboch národov, oživeniu vzájomných vzťahov a vzbudeniu záujmu najmladšej generácie o kultúru národa, s ktorým nás spája spoločná história.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany, České centrum Bratislava, Česká centrála cestovného ruchu - CzechTourism

Newsletter
Detská knižnica