...VŠETKO JÁNA ULIČIANSKEHO...
/ pre deti

11. 12. 2015 Mestská knižnica mesta Piešťany

Celodenný program pri príležitosti 60. narodenín obľúbeného spisovateľa.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica