Adam a čarovná šmykľavka
/ beseda, pre deti

02. 03. 2016 o 09.30 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Stretnutie s autorkou knihy Máriou Lazárovou a ilustrátorom Ľuboslavom Paľom.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica