V krajine peciválov
/ workshop, pre deti

23. 03. 2016 o 11.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Výtvarný workshop so Zuzanou Konopáskovou.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica