TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC 2016
/ podpora čitania, beseda, prezentácia, informačná hodina, tvorivá dielňa, workshop, výstava, pre deti

01. 03. 2016 - 06. 03. 2016 Mestská knižnica mesta Piešťany

Knižnice pre všetkých

17. ročník celoslovenského podujatia Slovenskej asociácie knižníc.

Číslo ročníka
17.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica