Vlajka Zeme
/ tvorivá dielňa, prednáška, environmentálna aktivita, pre deti

22. 04. 2016 o 10.00 h Spojená škola Piešťany (budova na Žilinskej 51)

Tvorivá dielňa spojená s enviromentálnou prednáškou pri príležitosti Dňa Zeme.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Súvisiace akcie

Newsletter
Detská knižnica