ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK 2016

obrázok

Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe

Číslo ročníka
IX.

Typ podujatia
festival, podpora čitania, významné podujatie, pre deti

Dátum, čas a miesto konania
17. 05. 2016 - 20. 05. 2016 | Mesto Piešťany

UsporiadateľMesto Piešťany
Mestská knižnica mesta Piešťany
Rozhlas a televízia Slovenska

Finančná podpora podujatia
S finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
S finančnou podporou Mesta Piešťany

Popis
Festival rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe je súťažnou prehliadkou rozhlasových rozprávok. Cieľom festivalu je prezentácia, súťažná konfrontácia rozhlasovej dramatickej tvorby a bezprostredné stretnutie tvorcov s poslucháčmi rozhlasových rozprávkových hier a rozhlasových večerníčkov, ich rodičmi, pedagógmi, vytvorenie spätnej väzby a získanie poslucháčskych hodnotiacich názorov na diela z ponúknutej reprezentatívnej vzorky vybranej dramaturgiou Centra dramatickej tvorby RTVS.

Festival sa koná pod záštitou ministra kultúry SR Mareka Maďariča a veľvyslankyne Českej republiky na Slovensku Livie Klausovej.

Súvisiace akcie


Videá

Newsletter
Detská knižnica