obrázok

Zlatá stuha 2015 - vernisáž
/ vernisáž, pre deti

19. 05. 2016 o 10.00 h Dom umenia Piešťany

Zlatá stuha 2015
Výročná cena Zlatá stuha hodnotí počiny v oblasti knižnej tvorby pre deti a mládež. Jej poslaním je upriamiť pozornosť na tvorivé prístupy v niekoľkých kategóriách a vyjadriť tak kultúrnu a spoločenskú prestíž kníh pre deti a mládež, ktoré si to zaslúžia.

Cena pozostáva z niekoľkých častí a je rozdelená do nasledujúcich kategórií:
1. Literárna časť: beletria pre deti, beletria pre mládež, literatúra faktu pre deti a mládež, teória a kritika literatúry (umenia) pre deti a mládež
2. Výtvarná časť: knihy pre mladšie deti, knihy pre staršie deti a mládež, literatúra faktu pre deti a mládež, výtvarný počin roka
3. Prekladová časť: beletria pre deti, beletria pre mládež, literatúra faktu pre deti a mládež, komiks pre deti a mládež

Cena sa ako jediná špecializuje na detskú a mládežnícku literatúru a udeľuje sa už dvadsať rokov. Knihy vyberá starostlivo vybraná porota odborníkov na danú tému. Cena je garantom kvality a pomáha rodičom, pedagógom, alebo knihovníkom ľahšie sa orientovať na súčasnom pestrom knižnom trhu.
Súčasťou ceny je putovná výstava ilustrácií nominovaných tvorcov. Jej úlohou je rozvíjanie čitateľskej gramotnosti a pozitívneho vzťahu ku knihám.
Vyhlasovateľom ceny je Česká sekcia IBBY – Spoločnosť priateľov knihy pre mládež, v spolupráci s Klubom ilustrátorov detskej knihy, Obcou prekladateľov, Národným pedagogický múzeom, Knižnicou J. A. Komenského a Pamätníkom národného písomníctva. 

Usporiadateľ: Mesto Piešťany, Mestská knižnica mesta Piešťany, RTVS, České centrum Bratislava, Česká sekce IBBY, Dom umenia Piešťany

Newsletter
Detská knižnica