obrázok

Neodíď nám, rozprávočka...
/ iné, divadelné predstavenie, pre deti

20. 05. 2016 o 10.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej výtvarnej súťaže pri príležitosti 90. výročia rozhlasovej rozprávky, spojené s divadelným predstavením.

V tomto roku si pripomíname 90. výročie prvého vysielania Slovenského rozhlasu a zároveň 60 rokov od začiatku vysielania Slovenskej televízie. Pri tejto príležitosti vyhlásila Mestská knižnica mesta Piešťany v spolupráci s Literárnym informačným centrom – časopisom Slniečko, vydavateľstvom Buvik a RTVS výtvarnú súťaž pre žiakov 1. – 5. ročníka ZŠ, ŠKD, špeciálnych ZŠ a ZUŠ. Deti mali za úlohu ľubovoľnou výtvarnou technikou stvárniť svoj obľúbený príbeh, rozprávku alebo povesť. Súťažilo sa v 2 kategóriách, prvá bola určená žiakom ZUŠ a druhá kategória deťom ZŠ, ŠKD a ŠZŠ. Do súťaže bolo prihlásených spolu 724 výtvarných prác detí zo 64 škôl z celého Slovenska.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční za účasti autorov víťazných výtvarných prác, ktoré hodnotila odborná porota v zložení známych slovenských ilustrátorov - Martiny Matlovičovej, Vladimíra Krála a Tomáša Klepocha. Ceny autorom víťazných diel odovzdajú zástupcovia organizátorov súťaže. Víťazi v jednotlivých kategóriách sa môžu tešiť na hodnotné ceny - víkendový rodinný pobyt v hoteli Zuckmann Villa v Piešťanoch, rodinný vstup do akvaparku Relax Spa Centrum v Trnave, romantickú jazdu kočom, ako aj knižné ceny a iné odmeny.
V programe vystúpi s divadelnou dramatizáciou obľúbené divadlo PIKI a hovoreným slovom ho bude sprevádzať moderátor Michal Nikodem.

Usporiadateľ: Mesto Piešťany
Mestská knižnica mesta Piešťany
RTVS

Newsletter
Detská knižnica