obrázok

Ing. Olšovská Ľubica

Typ autority
zvukový majster Slovenského rozhlasu

Životopis
Ľubica Olšovská je dlhoročná pracovníčka Slovenského rozhlasu. Podieľa sa na tvorbe zvuku mnohých rozhlasových hier. Za tvorbu a činnosť v oblasti rozhlasu jej Literárny fond udelil v novembri 2013 výročnú cenu. Za zvukové stvárnenie rozhlasovej hry "Tetula" získala výročnú cenu rozhlasu v r. 2016. Úspešná bola aj na viacerých ročníkoch festivalu rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok, kde získala viaceré ocenenia.

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica