Lapinovci z letiska
/ beseda, pre deti

14. 06. 2016 o 11.00 h Centrum voľného času Drahovce

Beseda s autorkou knihy Viktóriou Laurent-Škrabalovou, ilustrátorom Matúšom Maťátkom a vydavateľkou Magdalénou Fazekašovou.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica