obrázok

Havětník / Hávedník
/ beseda, pre deti

19. 05. 2016 o 10.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Beseda s autorom knihy Jiřím Dvořákom.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Súvisiace akcie

Súvisiace osobnosti

Newsletter
Detská knižnica