Papier plný povestí
/ informačná hodina, workshop, pre deti

28. 07. 2016 o 10.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Informačno-tvorivá hodina s knihami Márie Ďuríčkovej.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica