Tvorivosť ducha a mysle

Typ podujatia
workshop, pre seniorov

Dátum, čas a miesto konania
27. 09. 2016 o 17.30 h | AkSen - Klub aktívnych seniorov

UsporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany

Popis
Hravá pocitová výtvarná dielňa pre dospelých spojená s reprodukovanou klasickou hudbou.

Newsletter
Detská knižnica