Garguláková Dana (1954)

Typ autority
Scenáristka, dramaturgička, RTVS

Životopis
Vyštudovala odbor filmová a televízna dramaturgia a scenáristika na VŠMU. Bola dlhoročnou dramaturgičkou Slovenskej televízie, v súčasnosti RTVS. Pripravovala hrané rozprávky a filmy pre deti, v poslednom období sa venuje tvorbe seriálov (Kolonáda I.II., Inšpektor Max) a koprodukčným filmom pre dospelých (Učiteľka, Piata loď, Čiara). Autorsky pripravila niekoľko desiatok televíznych rozprávok, spolupracovala na seriáloch Ordinácia v ružovej záhrade, Obchod so šťastím, Ulica. Pre Slovenský rozhlas napísala okrem iných aj adaptácie rozprávok Pinocchio a Palculienka, ktoré boli ocenené na festivale Zázračný oriešok. Je tiež dlhoročnou spoluautorkou rozhlasových seriálov Králikovci a Život s vôňou vanilky. Ako členka odborných porôt sa pravidelne zúčastňuje domácich aj medzinárodných televíznych a rozhlasových festivalov. Za svoju autorskú a dramaturgickú činnosť získala niekoľko ocenení.

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica